Kontakt

Koordynator projektu

New York

Kamil Syc
788 434 823
kontakt@caminobezbarier.pl

Media

Adam Gretka
media@caminobezbarier.pl

Dział finansów i sponsorów

Grażyna Aondo - Akaa
sponsorzy@caminobezbarier.pl

Dział IT

Piotr Ząbkowski
it@caminobezbarier.pl