O Akcji

Każdy z nas jest w innym wieku, pochodzimy z różnych stron, mamy bardzo różne wykształcenie i odmienne zainteresowania. Pozornie nie powinno nas łączyć nic. A jednak! Spotkaliśmy się w "Klice" - Katolickim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół podczas Dominikańskiej Pieszej Pielgrzymki do Częstochowy. Tam okazało się, że łączy nas wspólne marzenie: przejść pieszo szlak św. Jakuba do Santiago de Compostela. Czworo z nas to osoby z niepełnosprawnością ruchową, poruszające się na wózkach - więc wyzwanie będzie trochę większe. Jednak dotarcie do Santiago to nasze marzenie, a my chcemy udowodnić, że niepełnosprawność nie musi stawać na drodze do osiągania zamierzonych celów. Pragniemy też przetestować naszą gotowość wzajemnej pomocy i bardziej otworzyć się na potrzeby bliźniego..

Na szlak pielgrzymi wyruszymy w sierpniu 2018. Trasa, którą wybraliśmy, to Camino Norte. Planujemy przejść pieszo minimum 300 kilometrów. Chcemy dosłownie “poderwać się z kanapy” i stawić czoła naszym fizycznym i duchowym ułomnościom, gdyż “moc (...) w słabości się doskonali (2 Kor 12,9)” Ufamy, że większy trud przyniesie większe owoce, między innymi w postaci odkrywania prawdy o sobie i głębszego poznania Przedwiecznej Prawdy. Mamy nadzieję, że nasze przedsięwzięcie stanie się inspiracją dla innych ludzi, by zaczęli żyć pełnią życia, gdyż ograniczenia istnieją tylko w naszych głowach.