Pomódl się z nami i za nas

W czasie naszej pielgrzymki chcemy modlić się o pokój dla świata. Inspiracją dla takiej decyzji stały się słowa: „błogosławieni, którzy wprowadzają pokój” (Mt 5,9), a także przesłanie, które skierowała Matka Boża w Fatimie do dzieci, mówiące, że nieustanne nawracanie się każdego człowieka stanie się gwarancją pokoju, a modlitwa na różańcu pomoże oddalić groźbę wojny. Chcemy ofiarować nasz trud i wysiłek w intencji tych, którzy cierpią przez wojny, agresję, przemoc (chociażby w takich rejonach świata jak Syria, Ukraina Strefa Gazy, Jemen czy w państwach, gdzie istnieje dyktatura). Wierzymy, że nasz projekt może zainspirować innych ludzi do zmiany swoich przekonań, przyzwyczajeń, do podejmowania działań, których celem jest dobro drugiego człowieka. Chętnie też zabierzemy ze sobą każdą powierzoną nam intencję.
Modlitwa św. Franciszka z Asyżu

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;
Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
Światło tam, gdzie panuje mrok;
Radość tam, gdzie panuje smutek.
Spraw abyśmy mogli,
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
Nie tyle szukać miłości, co kochać;
Albowiem dając, otrzymujemy;
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie,
A umierając, rodzimy się do wiecznego życia.
Przez Chrystusa Pana naszego.